Lichaamsgerichte traumatherapie: thuiskomen bij jezelf

Gezinstherapie

voor alle vormen van samenleven met of zonder kinderen


De grondhouding


In deze complexe wereld is het opgroeien en opvoeden geen eenvoudige zaak. Het volgen van de natuurlijke loop van de ontwikkeling, die voor ieder kind en jongere uniek is, dreigt onder druk komen te staan door de toenemende eisen van de omgeving. Soms weet je ook niet wat er in je kind omgaat en soms weet je kind dat zelf ook niet. Druk kun je als kind en jongere ervaren in verschillende omgevingen, zoals thuis, op school en in je buurt. En eens je volwassene bent lijkt de druk in onze maatschappij niet af te nemen...


Uitgangspunten bij mijn begeleidingen (individueel en in gezinsverband):

  • Gezonde groei en ontwikkeling gedijen in een voedende omgeving. Een plantje kan je niet zonder terugslag dwingen om op een bepaalde wijze te groeien. Met een afgestemde omgeving zal een levend wezen groeien zoals het van binnenuit wil groeien en zich juist dan ontwikkelen tot een krachtig individu.
  • Zulke duurzame veranderingen ontstaan door een bepaalde wijze van zijn bij jezelf en bij de ander (partners, kinderen, ouders, brussen, leerlingen, collega’s, cliënten…). Je gaat dan dieper dan het probleemgedrag aan de oppervlakte.
  • Bij deze wijze van zijn, de grondhouding, ben je warm, openhartig, empathisch, mededogend, aanwezig, in je lijf, geaard, in het hier en nu, nieuwsgierig, speels, niet-oordelend, radicaal accepterend en respectvol voor de behoeften, gevoelens, verlangens en grenzen van jezelf en van de anderen.
  • Deze grondhouding leidt niet alleen tot levendigheid en authenticiteit bij de individuen, maar ook tot veilige, hechte relaties en een natuurlijke wederkerigheid en betrokkenheid op elkaar.
  • Je ervaart zelf de waarde van deze grondhouding in de therapiesessies.
  • De grondhouding is een ideale wijze van zijn. Door alle uitdagingen die het leven biedt lukt deze houding ons natuurlijk op vele momenten niet. Herstelgesprekken zijn dan een welkome aanvulling.Ouders als spil


Ik zie binnen de families de ouders (daarmee bedoel ik alle opvoeders) als spil op weg naar beter voor onze kinderen en onszelf. Vandaar dat ik ouders graag stimuleer om deel te nemen aan de therapie -individueel of in gezinsverband- en bij kinderen en jongeren tot 12 jaar zelfs eerst en mogelijk alleen met de ouders aan de slag ga.Samen op pad


Ik volg in elke sessie dat wat jij en jouw gezin wensen en hopen dat de therapie jullie brengt. Voorop staat dat we samen op pad gaan en dat we de manier waarop samen bepalen met volledige respect voor een ieder. Ik vind het belangrijk dat iedereen zich zoveel mogelijk op zijn gemak, gehoord en veilig voelt bij het verkennen van lastige thema’s. Oftewel de bovenvermelde grondhouding.


Het is moeilijk om vooraf te bepalen hoeveel sessies nodig zullen zijn om terug op eigen kracht verder te gaan. De leidraad is: zo kort mogelijk, maar zo lang als nodig en gewenst.