Lichaamsgerichte traumatherapie: thuiskomen bij jezelf

Hallo! Ik ben Arno.klinisch psycholoog / integratief psychotherapeut

voor jongeren en volwassenen


gezinstherapeut

voor alle vormen van samenleven


lichaamsgericht traumatherapeut

voor jongeren, volwassenen en gezinnen

Integratieve psychotherapie

Integratieve psychotherapie beweegt diep!


Het therapeutische proces kan leiden naar diepere lagen van je psyche. Er zijn verschillende psychotherapiestromingen en elke stroming is gespecialiseerd in een bepaalde laag. De gedragstherapie kijkt bijvoorbeeld alleen naar de buitenkant: het gedrag dat aangeleerd is kan weer afgeleerd worden. Diepere lagen gaan onder meer naar gedachten, diepere gevoelens, de vele vaak tegenstrijdige verlangens in jou, de verbondenheid met anderen en het grotere geheel, de zingeving en de leegte. Met integratieve psychotherapie (Interactionele Vormgeving van Hilde Vleugels en Bruno Van den Bosch) beweeg ik mij tussen de verschillende lagen van diepte en kan ik mij zo beter aanpassen aan jouw wensen en jouw hulpvraag. Dit geldt voor zowel kinderen, jongeren als volwassenen.Lichaamsgerichte traumatherapie

Belichaamd leven laat leven!


Ik begeleid kinderen, jongeren en volwassenen, individueel of in gezinsverband, met verschillende therapievormen om de niet-gewenste reactiviteit of triggering op elkaar en de niet-helpende gezinspatronen gaandeweg op te lossen, zodat er weer sprake kan zijn van elkaar echt ontmoeten in het hier en nu, van levendigheid en wederkerigheid. Onverwerkte traumatische gebeurtenissen uit het verleden (vaak vroegkinderlijke) liggen aan de basis van deze reactiviteit en ons zenuwstelsel reageert alsof die gebeurtenissen nog steeds plaatsvinden. Therapievormen die werken met de hele persoon, zowel de emoties en de gedachten als het lichaam, zijn dan nodig. Een toenemende belichaming van je ervaring vermindert de reactiviteit en brengt gaandeweg je hoofd, hart en buik op één lijn. Je bent meer in het hier en nu en meer in contact met jezelf en met de ander. Vandaar dat ik -met de integratieve psychotherapie als basis- verschillende effectieve vormen van lichaamsgerichte traumatherapie toepas en me daarin verder specialiseer. Vorming


2023
NARM Master (extreme vormen van complex trauma en persoonlijkheidsstoornissen, incl. narcistische, borderline en schizoïde dynamieken) bij NARM Training Institute (US) (1-jarige opleiding)


2023
Schaamte, schuld en identiteit bij Aumm Instituut (4-daagse opleiding)


2021-2022
Clinical strategies for treating abuse (lichaamsgerichte traumatherapie bij verbaal en fysiek geweld en seksueel misbruik) bij Therapy Mastermind Circle van dr. Diane Poole Heller (opleiding van een half jaar).


2020-2022
NARM (Neuroaffective Relational Model) van dr. Laurence Heller (lichaamsgerichte en psychodynamische traumatherapie bij relationeel en ontwikkelingstrauma) bij Bodymind Opleidingen in Nederland (2-jarige opleiding)


2018-2020

Somatic Experiencing van dr. Peter Levine (lichaamsgerichte traumatherapie) bij Bodymind Opleidingen in Nederland (3-jarige opleiding).


2017-2018

Integratieve rouw- en verliesbegeleiding aan de Educatieve Academie te Berchem (jaaropleiding).


2017

Basisopleiding EMDR deel 1 (Eye Movement Desensitization and Reprocessing) bij Integrativa (4 dagen).


2012-2016

Interactionele Vormgeving van Hilde Vleugels en Bruno Van den Bosch (integratieve psychotherapie) aan de Educatieve Academie te Berchem (4-jarige opleiding).


2009

Multisysteemtherapie vanuit de MST-organisatie (5 dagen).


2001-2004

Klinische kinder- en jeugdpsychologie aan de Universiteit van Tilburg (4-jarige opleiding).


1992-1999

Arbeids- en organisatiepsychologie aan de Open Universiteit Nederland (4-jarige opleiding; afgestudeerd op het thema burnout). Mijn psychologievorming in Nederland met twee hoofdrichtingen is in Vlaanderen gelijkwaardig verklaard aan ‘licentiaat in de psychologie’. Tevens heb ik in België een visum als klinisch psycholoog.


1983-1988

Technische informatica aan de Technische Universiteit Eindhoven (4-jarige opleiding; afgestudeerd op het thema ontwerpen van informatiesystemen).Werkervaring


vanaf november 2023
Lichaamsgerichte traumatherapie (individueel en in gezinsverband) bij praktijk Lived experience in Abdij Keizersberg te Leuven.


2015-oktober 2023
Integratieve psychotherapie en lichaamsgerichte traumatherapie (individueel en in gezinsverband) bij groepspraktijk Traject te Leuven.


maart 2011-maart 2015
Psychologisch en maatschappelijk begeleiden van gezinnen, koppels en alleenstaanden aan huis bij Tarag vzw te Berlaar.


2009
Multisysteemtherapie (cognitieve gedrags- en systeemtherapie) aan huis voor gezinnen met een jongere met ernstige gedragsproblemen bij stichting Oosterpoort te Oss.


augustus 2007-december 2008

Behandelcoördinator Begeleid Zelfstandig Wonen voor jongeren vanaf 16 jaar bij Kompaan te Goirle.


2006-2008

Telefonisch hulpverlenen aan kinderen en jongeren bij de Kindertelefoon Vlaanderen.


november 2004-februari 2005

Psychodiagnostiek Niet-verbale Leerstoornis (NLD) / Asperger bij praktijk Kinderneuropsychologie te Waalre.


september 2003-juni 2004

Stage psychodiagnostiek bij kinderen en jongeren op de afdeling Medische Psychologie van het ziekenhuis Máxima Medisch Centrum te Veldhoven.